Praktické rady pro výběr plastových okenV dnešní době není třeba se nechat omezovat výrobcem. I u plastových oken platí jako u dřevěných, že správným výběrem dodavatele můžeme dosáhnout spokojeného bydlení, aniž bychom museli ustoupit ze svých požadavků.

Vybírat můžeme z mnoha různých profilů s rozdílnými vlastnostmi. Nemusíme se tak omezovat ve své fantazii. Výrobci plastových oken disponují širokou škálou povrchových fólií a tvarů, ze kterých si vybere každý. Oblouková, šikmá ani kruhová okna tedy nejsou problém. Pamatovat však u těchto atypických tvarů musíme na to, že je s nimi spojená vyšší cena a to díky vyšší výrobní náročnosti.

Podstatnější vlastností pro většinu lidí však je součinitel prostupu tepla, tzn. schopnost okna izolovat. Většina výrobců uvádí jako první součinitel prostupu tepla sklem, to ovšem vede zavádějící informaci, protože okno se neskládá pouze ze skla, ale i křídlového a rámového profilu. Zákazník by se měl informovat na celkový součinitel prostupu tepla oknem, který solidní firmy rovněž zveřejňují a neplést si jej.

Se součinitelem prostupu tepla přímo souvisí výběr okenního profilu. Zde si musíme uvědomit, že investice do výměny oken je především investicí do budoucna. Vyplatí se proto investovat do kvalitních profilů a nehledět pouze na co nejnižší cenu. Vyhnete se tak případným dalším reklamacím.

Praktické rady pro výběr eurookenDřevěná okna jsou dnes jedním z hlavních variant stavebních výplní. Jedná se o staletí prověřenou konstrukci, která se neustále zdokonaluje. Využíváním nejnovějších technologií v tomto odvětví stále prodlužujeme životnost, snižujeme součinitel prostupu tepla a zvyšujeme bezpečnost při stejné anebo nižší péči o okna samotná. Výběrem vhodné okenní konstrukce docílíme lepšího a příjemného bydlení.1. Druh profilu

V současné době nabízí většina firem na trhu 3 základní profily dřevěných eurooken. Jedná se o profily IV68, IV 78, IV 92. Jejich zásadní rozdíl je v celkovém součiniteli prostupu tepla oknem Uw, který se pohybuje od 0,7 do 1,3 W/(m2 * K). Čím nižší hodnota součinitele prostupu tepla, tím lépe. Tento parametr závisí na mnoha faktorech jako např. druh použité dřeviny, druh zasklení, počet těsnění apod.2. Materiál pro výrobu dřevěného okna

Dnešní dřevěná okna se vyrábí z tzv. eurohranolů. Jedná se o lepený hranol z menších lamel, čímž se zamezí rozměrovým změnám, jinak typickým pro dřevo. Objemová hmotnost eurohranolu ve smrku by neměla klesnout pod 450kg/m3. Obecně platí, že čím vyšší je objemová hmotnost, tím větší je odolnost materiálu vůči povětrnostním podmínkám. Vlhkost eurohranolu by měla odpovídat normované vlhkosti pro stavebně truhlářské výrobky 12% ±2%.
Mezi nejčastěji používané dřeviny patří smrk, modřín, meranti a dub. Předností meranti je vysoká odolnost proti vlhkosti, díky čemuž se jeví jako ideální materiál pro výrobu eurooken. Z našich dřevin vykazuje nejvyšší odolnost dub.3. Druh zasklení

Pro volbu správného zasklení bychom si měli uvědomit, jaké prostředí bude na okno působit. Výběrem vhodného typu skla můžeme eliminovat různé druhy nepříjemných vlivů. Do domů s rušným okolím se vyplatí vložit skla protihluková, proti přímému slunečnímu svitu a zraky nepovolaných pomohou skla reflexní, proti vloupání skla bezpečnostní (Connex). Pro snížení hodnoty součinitele prostupu tepla je vhodné zasklení trojsklem s plastovým meziskelním rámečkem.4. Montáž

Je stejně důležitá jako správný výběr oken. Firma s delší tradicí bude mít pravděpodobně více zkušeností s montáží oken. Není pravidlem, že firemní montážníci oplývají větší zručností než-li externí, s kterými firma spolupracuje už delší dobu. Zde se důležitým vodítkem jeví hotové projekty, u kterých není pochyb o kvalitě provedených montážních prací. Je důležité si dobře prostudovat záruční podmínky- předejdeme tím mnoha případným potížím.5. Údržba oken

Dnes většina výrobců oken používá kvalitní vodouředitelné lazury, které potřebují stále nižší údržbu. V ideálním případě se dřevěná konstrukce okna 1x ročně očistí a ošetří speciální udržovací sadou k patřičné lazuře a 1x za 10 let lazuru naneseme novou. Nejde však o škrábání starého nátěru, ale o lehké přebroušení a nanesení nové lazury z venkovní strany. Na první pohled se tato údržba může zdát jako nevýhoda oproti plastovým oknům. Opak je ale pravdou! Správnou údržbou docílíme delší životnosti oken. U plastových oken údržbu povrchu provádět nemůžeme a pokud plastový profil začne praskat nebo jen nevhodně změní barvu, není jiného řešení než vyměnit celé křídlo nebo rám. Plastový profil bezpečně opravit bez následků nelze.6. Okenní kování

Je nejvíce opomíjené při výběru oken a přitom velice důležité. Mělo by zajišťovat snadný a hladký chod bez použití větší síly. Lidé s citem pro detail určitě ocení možnost skrytého kování, kdy na zavřeném okně vidíme pouze kliku.
S ohledem na bezpečnost dětí se jeví jako vhodné použít uzamykatelnou kliku. Tato klika umožňuje uzamknout okno nejen v zavřené poloze ale i ve vyklopené poloze.Správným výběrem všech těchto parametrů dosáhnete klidného a bezpečného bydlení.
Apolo Praha | Copyright © 03/2013 - 01/2019 | Vyrobilo WebStudio InfoDnes | HSE dveře | Jobs SK | Doporučujeme Přihlášení